Verhuurstad

Ga naar de inhoud
Verhuurstad en Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ziet Verhuurstad als morele plicht in de
samenleving die zij heeft als mens en bedrijf in de wereld. De People-, Planet- en
Profitprincipes zijn drie samenhangende begrippen die wij dan ook als vanzelfsprekend
toepassen in het bereiken van onze ambitie om een bijdrage te leveren aan een
maatschappelijk verantwoorde vorm van ondernemen.

De invulling van onze bijdrage dient te allen tijde concreet en effectief te zijn. De gebieden
waarop we onze aandacht richten zijn:

Milieuvriendelijk ondernemen

• Het actief benutten van de recyclingmogelijkheden van gebruikte producten of halffabricaten;
• Te werken aan een milieuverantwoord productieproces;
• Energie, water en grondstoffen steeds efficiënter te gebruiken;
• Het zorgvuldig scheiden en (laten) verwerken van afval en niet-afval;
• Milieu- en energie sparende producten in te zetten en te ontwikkelen.

Ondersteuning goede doelen en verenigingen

• Alpe d’ Huez KWF kankerbestrijding
• Roparun
• Regionale vrijwilligers
• Regionale sport verenigingen
• Hulp aan Ethiopië voor stichting Denbi

Spel- Sportverhuur

Via onze vestiging Sport- Spel Verhuur zetten wij op nuttige- en vooral educatieve wijze
medewerkers met een geestelijke beperking in om hen zo een goede dagbesteding te
bieden. Deze activiteit laat onverwacht positieve individuele ontwikkeling van meerdere
medewerkers zien waarmee ons uiteindelijke doel onderschreven wordt. (Deze activiteit is
i.s.m. ’s Heeren Loo)

Ontwikkeling van de Verhuurstad medewerker

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich betrokken voelen bij ons bedrijf, zich
kunnen ontwikkelen en hun ambities waar kunnen maken. Dit blijkt volledig uit de structurele
aandacht van de eigenaar ten opzichte van de medewerkers, maar ook de cursussen die
geboden worden zijn van grote invloed op de ontwikkeling van iedere medewerker.  

Het hoofddoel van onze organisatie: tevreden klanten en tevreden werknemers!

Sponsoring

Als organisatie staan we open voor sponsoring op verschillende gebieden, mits het zowel
vanuit marketing- als vanuit ethisch oogpunt gezien, daadwerkelijk het gewenste doel
oplevert.

Terug naar de inhoud